Головні мікроелементи для кукурудзи

Що любить їсти кукурудза – "цариця полів".

  Молода рослина до трьох листків живиться за рахунок поживних елементів, які містяться в насінині. В цей період закладається конус наростання чоловічого суцвіття та починають формуватися придаткові корені, які надалі виконуватимуть основну роль у живленні рослини. Паралельно з розвитком кореневої системи розвивається листя, стебло, генеративні органи.

 

  • Фаза розвитку 3-6 листків характеризується невисокою температурою навколишнього середовища і повним переходом молодої рослини на самостійне живлення внаслідок росту і заглиблення кореневої системи. Тому в цей період ріст рослини уповільнюється і дуже часто супроводжується антоціановим забарвленням, внаслідок блокування споживання фосфору з грунту і неможливістю його споживання. Ця фаза дуже важлива для формування генеративних органів: продовжується наростання волоті, а також закладається конус наростання майбутнього жіночого суцвіття (качана).

В цей період важливо дати рослині доступ до елементів живлення, які впливають на ростові процеси. Таким елементом є цинк, що стимулює розвиток ферментів ауксинової групи.

Рекомендуємо вносити Цинк в нормі 1,0-2,0 л/га (норма залежить від планування обробок в мабутньому, якщо планується декілька обробок, то застосовуйте меншу норму декілька раз).

 

  • У фазі 8-13 листків рослина розвивається краще за рахунок вищої температури. Цей період визначається як початок формування вузлів і міжвузлів. Триває закладання майбутнього урожаю – формування генеративних органів, але ростуть вони в цей час дуже повільно. Цей період визначальний у формуванні таких важливих елементів продуктивності, як довжина качана та кількість зерен у рядах. Тому для отримання великих за розміром качанів слід з моменту розгортання верхніх листків намагатися повною мірою забезпечити рослини вологою і поживними речовинами.

 

В ці фази важливим є:

  • цинк, як елемент ростових процесів та необхідна складова раціонального використання вологи рослиною;
  • бор, як елемент формування пилку та забезпечення цвітіння;
  • магній, що впливає на рух фосфору в рослині і необхідний для ефективного споживання елементів живлення та вологи з грунту;
  • сірка, як елемент, який є складовою природних амінокислот, що в свою чергу впливає на ростові процеси, зокрема, засвоєння азоту та стійкість рослини до стресових умов;
  • марганець, що забезпечує дихання рослин та підвищує стійкість до посухи.

Тому в цей період рекомендуємо перевірену комбінацію задля отримання стабільно високого врожаю – Кукурудза 1,5-2,0 л/га + Цинк 0,5-1,0 л/га.

 

Назва мікродобрива

Вміст активних речовин, г/л

Фасовка, л

Норма внесення,

л/га

Ціна, USD/л, в т.ч. ПДВ

«ЯРИЛО» Кукурудза

N - 80, MgO - 52, SO3 - 52, Fe - 5, Mn - 4, B - 2, Zn - 30, Cu - 1, Mo - 0.05, карбонові кислоти, гумати, ПАР

1; 10

2-3

5,5

ЯРИЛО Цинк

N – 68, В – 150, ПАР

1; 10

1-2

4,0

ЯРИЛО Аміно Цинк

N – 118, Zn – 100, SO3-125, амінокислоти – 50, карбонові кислоти, ПАР

1; 10

0,5-3,0

6,1

 

Читайте також

Особливості вибору гербіцидів у посівах кукурудзи.

У посівах кукурудзи, яку традиційно висівають широкорядним способом, поява бур’янів має свої особливості...